Karolina och Oscar får kulturstipendium

7:15 min

Årets kulturstipendium till Gustaf Frödings minne går till Karolina Nolin och Oscar Magnusson. Stipendiet delas ut av Karlstad kommun.

Motiveringarna lyder:
Karolina Nolin tilldelas stipendiet för att som ung bildkonstnär skapat sig ett specifikt och grafiskt konstspråk som når utanför Värmland och som representerar Karlstads konstliv på föredömligt sätt, och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Oscar Magnusson tilldelas stipendiet för att som ung kulturentreprenör, i Sliperiet, skapat ett levande kulturhus och konsthall som sätter Borgvik, Karlstad och Värmland på den svenska konst- och kulturkartan, och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.

Stipendiaterna får 50 000 kronor vardera.

Fakta:
Kultur- och fritidsnämnden utser varje år en eller flera framstående kulturpersonligheter till mottagare av Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Stipendiet delas ut till utövare av kulturell verksamhet, som är verksam i Karlstads kommun eller med annan anknytning till kommunen.