Fiskeregler slår mot småskaligt fiske

Länsstyrelsen på Gotland vill ha en översyn av fiskeregler som missgynnar småskaligt fiske. Dagens regelverk missgynnar strömmings- och skarpsillsfisket som sker med mindre trålare som här på Gotland, anser  länsstyrelsen.

Trots att alla fartyg som fiskar efter bland annat sill och skarpsill på öppna havet har en egen kvot, så missgynnas trålare som bara fiskar under dagen och sen går in för att lossa fångsten, eftersom de inte har samma möjligheter att justera fångsten som stora trålare.

Orsaken till att gotländska fiskare ofta får böter eller sanktionsavgifter, är att regelverket inte är anpassat till verkligheten, anser länsfiskekonsulenten Rolf Gydemo.

Det krävs dock ett EU-beslut för att förändra reglerna, konstaterar länsstyrelsen som ändå vill ha en översyn för att Havs- och vattenmyndigheten ska kunna föra frågan vidare.