Protester hjälpte nordvärmlänningar

Det blir inga indragningar av busstrafiken till Långflon, utan istället kommer antalet turer att utökas. Det är resultatet av de förhandlingar Torsby Kommun fört med Värmlandstrafik.

Lösningen är att från mitten av augusti ändra linjedragningen och utnyttja Fryksdalsbanan mellan Torsby och Karlstad. Det innebär att det kommer att gå tre turer från Långflon varje vardag till Karlstad -och två från Karlstad till Långflon. Restiden förkortas därmed med en timme.