Öjaby Herrgårds ägare frias

Öjaby Herrgårds ägare Tage Johansson som åtalats för brott mot lagen om hotell-och pensionatrörelse, friades igår av Växjö Tingsrätt.

Tage Johansson bedrev från våren 2003 till och med den 10 oktober 2004, hotell-och pensionatrörelse på Öjaby Herrgård utan tillstånd från polisen.

I förhör har han uppgett att han trodde att han hade de tillstånd som behövdes för att bedriva verksamheten.

I den friande domen skriver Tingsrätten att det krävs uppsåt för att någon ska dömas för brott mot lagen om hotell-och pensionatrörelse och eftersom de anser att Tage Johansson saknat uppsåt, så frias han.

Till Sveriges Radio Kronoberg säger Tage Johansson att den friande domen var väntad och att han är nöjd.