Fortsatt förlust för Rottneros

Skogsindustribolaget Rottneros redovisar en förlust efter finansnetto på 24 miljoner kronor för första kvartalet, samma resultat som under motsvarande period 2004.
Omsättningen minskade till 585 miljoner kronor, från 615 miljoner.
För helåret räknar bolaget med ett svagt positivt resultat efter finansnetto.