Regiondirektören Jan Björinge sparkad

4:09 min

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) har beslutat att Jan Björinge inte får fortsätta sitt arbete som regiondirektör för Region Gotland. Själv har Björinge svårt att förstå vad som hänt.

– Vårt samarbete har inte fungerat och det är mycket beklagligt. Jag har kommit fram till att det inte går att fortsätta. Det bästa när läget är konstaterat, är att avbryta i tid, men det är klart att det här är ett misslyckande för alla parter, säger Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande, och fortsätter:

– Vi kom igår kväll överens om att våra vägar ska skiljas åt omgående. Det här handlar ytterst om att regionstyrelsen måste ha rimliga förutsättningar för att kunna ta sitt övergripande ansvar. Rollen som regiondirektör är en nyckelfunktion i det arbetet.

Jan Björinge utsågs till regiondirektör för Region Gotland av regionstyrelsen i december 2013. Han har varit i tjänst sedan i början av juni 2014.

– Jag vill särskilt understryka att det inte handlar om några oegentligheter. Det handlar om brist på förtroende, säger Åke Svensson.

Fram till dess att regionstyrelsen tagit nytt beslut om den framtida rekryteringen förordnas Per Lindskog som tillförordnad regiondirektör.