Storungsbor kräver miljöförbättringar

Medlemmar i Storugns byalag på norra Gotland, vill att Nordkalk satsar lite av sitt överskott på att förbättra miljön för de boende i närheten av kalkbrottet.

De vill också att stensorteringen flyttas från hamnen till ett av de nedlagda stenbrotten.

Synpunkterna från byalaget har lämnats till Gotlands kommun med anledning av Nordkalks planer på att utöka kalkbrytningen på norra Gotland.