Mystisk fågeldöd kartläggs

Till sommaren ska för första gången en stor inventering göras om den mystiska fågeldöd som drabbat sjöfåglar sedan 2001. Naturvårdsverket anslår pengar och i sommar gör länsstyrelsen tillsammans med Vänerns Vattenvårdsförbund en inventering i Vänern.