Karlstad värd för kvinnligt skogsnätverk

I går höll det kvinnliga nätverket inom Skogsindustrin årsmöte hos Stora Enso och dess forskningsenhet på Kronoparken i Karlstad.

Nätverket heter ” KVIST”, och där finns kvinnor med olika befattningar alltifrån produktion till högsta ledning inom Skogsindustrin. KVIST bildades för 12 år sedan och Vesna Rakitj var en av värdarna som tog emot på Stora Enso.
Årets ”kvistkvinna” utsågs också vid träffen i Karlstad och det blev Katarina Ottestam vid branchinstitutet Pack-Forsk i Stockholm.