Klamydian frodas i Gällivare

För många Gällivarebor är klamydia ingen nyhet.
Kommunen har flest fall i länet av den sexuellt överförda sjukdomen.

Gällivare har fått mycket uppmärksamhet för att det är den kommun som har flest fall av den sexuellt överförda sjukdomen klamydia.

Orsaken är inte okunskap och dåliga sexualvanor. Det beror helt enkelt på att fler blir testade och då upptäcks  fler fall.

Förra året togs 500 tester vid ungdomsmottagningen i Gällivare mot 300 tidigare år.

-Av de testerna var sjuttio positiva, säger Ingvor Ärleborg sjuksköterska vid ungdomsmottagningen.

Av de sjuttio klamydiafallen var 45 ungdomar över 20 år. I Gällivare tas ungdomar emot på ungdomsmottagningen upp till 25 års ålder. Flera kommuner har en lägre  åldersgräns.

Och det är i den äldre gruppen ungdomar de flesta klamydiafallen påträffas.

- Vi är helt enkelt duktiga på att hitta klamydiafallen, säger Göran Källqvist läkare vid ungdomsmottagningen.

Han tror att orterna med få fall av klamydia också har ett stort mörkertal. Där finns många som har sjukdomen utan att veta om det.

- Det finns inget som talar för att ungdomar i Gällivare är annorlunda i sitt sexliv än övriga Sverige eller Europa.

Det har spekulerats i om antal klamydiafall har någon koppling till drogmissbruket i Gällivare.

-Men det är inte samma grupp av ungdomar som har drogproblem som har positiv klamydia. Däremot är alkoholen är en bov.