Jämställda sommarvårdjobb

Kommunala feriearbeten inom vård och omsorg måste fördelas jämnt mellan pojkar och flickor - annars blir det inget bidrag från staten.

Det här skriver tidningen Dagens Samhälle idag

Även i år finns 50 miljoner kronor i statligt bidrag för kommuner som ordnar särskilda sommarjobb åt gymnasieungdomar.

Feriejobben ska i första hand gå till ungdomar som har svårt att hitta arbete på egen hand.

Nytt för i år är att fördelningen av feriejobben ska ha en tydlig jämställdhetsprägel, meddelar Ams som fördelar pengarna till kommunerna.

Jobb inom vård och omsorg ska alltså fördelas lika till pojkar och flickor.