Fler sökande till universitetet

Antalet sökande till Luleå tekniska universitet ökar.
Det visar preliminära siffror.
Populärast är lärarutbildningen.

Jämfört med förra året är ökade antalet sökande med sju procent till Luleå tekniska universitet.

Ökningen är störst för civilingenjörsutbildningarna, med cirka  40 procent, samt för lärarutbildningen med 50 procent.

Det nya programmet i arkitektur inom civilingenjörsutbildningen lockar också många sökande.

Förskollärare och 1-7-lärare är populärt. Störst är intresset för inriktningen barn, lek och lärande.

Anledningen till ökningarna tros vara att studenterna är bra ambassadörer för sina utbildningar. Dessutom tros de träffar universitetet ordnat i år och förra året för gymnasieelever ha gett resultat.