Okänd Dalaförfattarinna uppmärksammas

Nu på fredag kommer Dalateatern i Falun att uppmärksamma en stor men ändå nästan okänd dalaförfattarinna - Annalisa Forsberger från Stjärnsund och Långshyttan.

Forsberger gjorde på 30-talet dubbel skandal genom att både gifta ner sig klassmässigt, och genom att skriva en bok som skildrade sitt sätt att se på brukslivet i Långshyttan.