Regeringens förslag om vårdval underkänns av Lagrådet

1:16 min

Lagrådet underkänner regeringens förslag att landstingen inte längre ska vara skyldiga att erbjuda vårdval i primärvården. Regeringsformens krav på beredning är inte uppfyllt, och förslaget kan därför inte ligga till grund för lagstiftning. Det framgår av ett kritiskt yttrande från Lagrådet.

– Lagstiftning är något som kräver grundlighet, klokskap, för lagstiftning är inte bara något man skjuter från höften, utan det påverkar människor och verksamheter, personal och patienter ute i verkligheten. Därför måste man vara mer noggrann än regeringen har visat på den här gången, säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, vill slopa det obligatoriska vårdvalet i primärvården så att landstingen åter får möjlighet att stoppa etablering av privata vårdcentraler.

Men de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill behålla dagens vårdvalssystem, och därmed finns det en majoritet för att stoppa förslaget i riksdagen.

Regeringen, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, har fått hård kritik för att hasta fram förslaget. Socialutskottet beslutade därför nyligen att på egen hand skicka propositionen till lagrådet för granskning.

Nu är det yttrandet klart och lagrådet är kritiskt på en rad punkter. Remissinstanserna fick mindre än tre veckor på sig att yttra sig, vilket betecknas som en "orimligt kort" svarstid.

Enligt lagrådet har regeringen heller inte tagit reda på vad slopandet av det obligatoriska vårdvalet betyder för patienter och privata utförare. Lagrådets slutsats är att förslaget inte kan ligga till grund för lagstiftning.

– Lagrådet är ju extremt tydliga i sitt uttalande och säger att den här produkten duger inte att ligga till grund för lagstiftning. Det här understryker det vi sade tidigare, att det här borde ha gått till lagrådet. Regeringen har gjort en hafsig beredning, och det här underkänns, säger Göran Hägglund.