Umeå kommun bra på miljövänliga fordon

6 stjärnor av 10 möjliga till Umeå.                                        Det får kommunen för arbetet med att få fler att köra miljövänliga fordon.

Umeå hamnar därmed på 20:e plats av det 70 kommuner i landet som granskats.

Det är Miljöorganistionen Gröna Bilister har betygsatt kommunerna i handlig och hur man främjar miljötänkandet bland medborgarna.

Två kommuner i länet har tidigare betygsatts, Dorotea fick 3 och Skellefteå 5 stjärnor.

Umeå Kommunen har sina visioner högt ställda krav på miljön i framtiden men ges en mix av gnäll och beröm i Gröna Bilisters genomgång.

- Av kommunans 200 bilar är bara ett 20-tal miljöbilar, där behöver man skärpa sig säger Mattias Goldmann till P4 Västerbotten.

Han anser också att när man köper tranporter ska kommunen kräva att den ska göras med miljöbilar. ( ett krav som flera kommuner redan ställer )

Bland det som är bra är att kommunen beslutat om gratis parkering i parkeringshusen för miljöbilar om är bara för två timmar.

I många kommuner är det gratis att parkera överallt för fordon som körs på miljöklassade bränslen.

Umeå hamnar därmed på 20:e plats av det 70 kommuner i landet som granskats.

Det är Miljöorganistionen Gröna Bilister har betygsatt kommunerna i handlig och hur man främjar miljötänkandet bland medborgarna.

Två kommuner i länet har tidigare betygsatts, Dorotea fick 3 och Skellefteå 5 stjärnor.

Umeå Kommunen har sina visioner högt ställda krav på miljön i framtiden men ges en mix av gnäll och beröm i Gröna Bilisters genomgång.

- Av kommunans 200 bilar är bara ett 20-tal miljöbilar, där behöver man skärpa sig säger Mattias Goldmann till P4 Västerbotten.

Han anser också att när man köper tranporter ska kommunen kräva att den ska göras med miljöbilar. ( ett krav som flera kommuner redan ställer )

Bland det som är bra är att kommunen beslutat om gratis parkering i parkeringshusen för miljöbilar om är bara för två timmar.

I många kommuner är det gratis att parkera överallt för fordon som körs på miljöklassade bränslen.

Umeå hamnar därmed på 20:e plats av det 70 kommuner i landet som granskats.

Det är Miljöorganistionen Gröna Bilister har betygsatt kommunerna i handlig och hur man främjar miljötänkandet bland medborgarna.

Två kommuner i länet har tidigare betygsatts, Dorotea fick 3 och Skellefteå 5 stjärnor.

Umeå Kommunen har sina visioner högt ställda krav på miljön i framtiden men ges en mix av gnäll och beröm i Gröna Bilisters genomgång.

- Av kommunans 200 bilar är bara ett 20-tal miljöbilar, där behöver man skärpa sig säger Mattias Goldmann till P4 Västerbotten.

Han anser också att när man köper tranporter ska kommunen kräva att den ska göras med miljöbilar. ( ett krav som flera kommuner redan ställer )

Bland det som är bra är att kommunen beslutat om gratis parkering i parkeringshusen för miljöbilar om är bara för två timmar.

I många kommuner är det gratis att parkera överallt för fordon som körs på miljöklassade bränslen.