Skatteutjämning kritiseras

Det är bara tre landsting i Sverige som får betala till det så kallade skatteutjämningssystemet. Landstinget i Uppsala län är ett av dom och i år är det 210 miljoner kronor som går till andra landsting.
Eftersom Uppsala läns befolkning är ung och kostnaderna för vård och omsorg är relativt låg får landstinget i år bidra med 210 miljoner kronor till andra landsting, som har det sämre. Beloppet motsvarar ungefär hela Akademiska sjukhusets underskott eller en skattesänkning med 70 öre per intjänad hundralapp. Systemet kallas skatteutjämning, men det är bara landstingen i Stockholms, Västmanlands och Uppsala län som förlorar på systemet. Det här är något som bland annat moderate oppositionslandstingsrådet Arne Sandemo är kritisk till. Han menar att en utjämning ska finansieras genom den statliga inkomstskatten för höginkomsttagare och inte genom landstingsskatten som alla betalar. Det socialdemokratiska landstingsrådet Mats O Karlsson tycker däremot att systemet är bra som det är nu. - Det är nödvändingt att vi har ett utjämningssystem, säger han och han tycker heller inte att utjämningen ska gå via statsskatten, eftersom allt färre betalar statsskatt.