Sjukskrivningar försenar flygtrafiken

Det har varit stora förseningar i flygtrafiken i Sverige och även flyg till och från Sturup har berörts.

Förseningarna beror på stor frånvaro bland flygledarna på flygledningscentralen i Stockholm berättar Alf Månsson som är chef för flygledningscentralen på Sturup.

– Vi har flygledarecentraler i Stockholm och på Sturup. Det här påverkar både det nationella och det internationella flyget som går från Stockholm mot Köpenhamn och Europa i övrigt. Även trafikflödet på Sturup är mindre idag, säger Alf Månsson.

Enligt Kenneth Johansson, chef för luftfartsverkets flygledningscentral är det sex flygledare i Stockholm i samma arbetslag som är sjuka.

För knappt tre veckor sen drabbades flygtrafiken också av stora förseningar, orsaken den gången var att ovanligt många flygledare var sjukskrivna och Luftfartsverket menade då att det rörde sig om en protestaktion, något som flygledarnas fackförbund förnekade.