Skadlig rök från värmepannor

Utsläpp från ved- och pelletseldade värmepannor kan variera kraftigt både när det gäller hur mycket och vad som släpps ut - det visar Umeå-forskaren Christoffer Boman i en ny avhandling. 

Traditionell vedeldning, framför allt i gamla pannor, anses idag stå för en betydande del av utsläppen.

Det är sedan tidigare känt att om man utsätts för den här sortens av utsläpp kan de ge upphov till olika typer av skadliga hälsoeffekter som exempelvis andningsbesvär, hjärt- och kärlpåverkan och cancer. 

Umeå-forskningen visat att eldning med träpellets generellt sett ger bättre förbränningsresultat än vedeldning.