Eftersöksbojkotten kan avbrytas

Kommittén för Dalaupproret föreslår inför det stormöte som ska hållas i Orsa på torsdag att den pågående bojkotten när det gäller eftersök av trafikskadat vilt avbryts.

Som skäl anför kommittén bland annat den lokala politiska enighet som uppnåtts i flera glesbygdskommuner när det gäller rovdjursfrågan.

Ett annat är världsnaturfondens förändrade inställning, säger ledningen för Dalaupproret.