Östersjöfisk gör sperman dålig

Män som äter mycket fet östersjöfisk kan få sämre spermakvalitét.

En jämförelse mellan svenska Östersjöfiskare och deras kolleger på västkusten tyder på ett sådant samband.

PCB är boven
Yrkesmedicinaren Anna Rignell-Hydbom har undersökt sperma och blod från 195 manliga fiskare i åldern 24 till 65 år. Resultaten presenteras i en avhandling vid Lunds universitet.

Män som utsatts för höga halter av miljögiftet PCB har färre spermier med god rörlighet, skriver Sydsvenskan.

PCB är sedan länge förbjudet i Sverige, men fortsätter att läcka ut i naturen, bland annat via avfallshanteringen. Det finns exempelvis i fet fisk från Östersjön och det är den troliga anledningen till att Östersjöfiskarna har högre PCB-halt.

Fruktsamheten påverkas
Män med mycket miljögift i blodet har också fler skador på spermiernas DNA. Hos dem hittades sådana skador på uppemot 20 procent av spermierna. Om mer än 20 procent är skadade påverkas männens fruktsamhet och om mer än 30 procent är skadade kan männen bli helt ofruktsamma.

Studien är en del av ett EU-projekt, som också pågår i Polen, Ukraina och på Grönland. Resultatet från de andra undersökningarna har inte publicerats ännu.