Skandalbiografi över BHL

Den franske filosofen Bernard-Hènri Levy angrips just nu från flera håll i sitt hemland Frankrike. Boken ”BHL une biographie” har väckt stor uppmärksamhet.

Ingmarie Fromans recension hörs i Kulturnytt 8.54 och 13.05 den 26 april