Föräldraengagemanget blomstrar i skolbrandens spår

Efter helgens brand i Sticksjö skola i Sundsvall har flera föräldrar bestämt sig för att bli bättre på att se om sitt bostadsområde.

– Rektorer har genom sin organisation bra kontroll över kontakten med polisen. Men vi känner ett ansvar gentemot området så vi kommer på ett föräldramöte nu att samlas kring ett öppet upprop. Vi har pratat tidigare om nattvandringar och om ett ökat föräldraengagemang. Så det är någonting som vi kommer att initiera och dra igång, sa Tomas Wiklander är vice ordförande skolstyrelsen i Granloholm.