Osynlig kyrkosten i Kung Karls kyrka

Länsstyrelsen ska nu ta ställning till om en hörnsten i Kung Karls kyrka i Kungsör ska göras synlig igen.

Sten, som finns i kyrkans sydöstra hörn, är lagd av Karl XI och har årtalet 1691 inristat. Men sten har nu hamnat under marknivå och syns inte. Det vill kyrkvaktmästaren Bengt Ek ändra på och han har därför vänt sig till länsstyrelsen för att få tillstånd att ta fram stenen och fylla i det inristade.

Länsstyrelsens handläggare Birgitta Cedenhag kommer att åka ut och titta på stenen, och sedan fatta beslut.