Vanligare att svenskar studerar i Danmark

SKÅNE. Studenternas flyttande över Öresund har ökat de senaste åren. Men fortfarande handlar det oftare om svenskar som åker till Danmark, än om danskar som söker sig till den Svenska högskolan.

Och skillnaden är stor. Svenskarna som studerar i Danmark är uppemot åtta gånger fler än danskarna som kommer hit för studier.