Naturskyddsföreningen kommer att överklaga uranbrytning

Kalibers nyhet 24 april 2005 om planer på ny uranbrytning i Sverige väckte omedelbara reaktioner. Följande är hämtat från nyhetsbyrån TT samma dag:

Om så blir fallet (att regeringen godkänner framtida uranbrytning/ Kalibers anmärkning) kommer Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) att överklaga. Enligt SNF-ordföranden Mikael Karlsson medför uranbrytning stora miljörisker, från brytning till hantering av kärnkraftsavfall.

-Jag tror att vi kommer att mobilisera alla våra krafter för att stoppa att Sverige blir ett av de länder som bryter uran, ett ämne som är förenat med det mest giftiga avfall som människan skapat, säger Mikael Karlsson till TT.

I ett läge då en riksdagsmajoritet vill avveckla kärnkraften är det dessutom politiskt dödfött att satsa på uranbrytning, hävdar han.

Jan-Olof Hedström, bergmästare vid Bergsstaten i Luleå, säger att miljöbalken ställer omfattande krav på hur brytning av uran får gå till.

-Alla typer av gruvor prövas ju väldigt strängt i dag, miljöeffekterna måste vara godtagbara. Dessutom ska man komma ihåg att det statistiskt sett krävs runt 200 undersökningar innan en brytning blir aktuell, säger han till TT.

Ett bidragande skäl till intresset för svenskt uran tros vara stegrade priser på världsmarknaden. Fler ansökningar om att leta efter uran är inte osannolika, säger Hedström.

Petter Forslund/TT