Lundamuseer vill ha fri entré

Tre lundamuseer kommer att uppvakta kulturminister Leif Pagrotsky med en begäran om att få ha gratis inträde. Det är Historiska museet, Skissernas museum och Kulturen.

- Vi har hört av oss till vår utbildnings- och kulturminister, för att höra om vi kan vara med på tåget. De här rösterna hörs från de regionala museerna över hela landet. Det är ju nästa steg efter de statliga museerna, säger Margareta Alin, chef för Kulturen.

Margareta Alin räknar med att fri entré på Kulturen skulle kosta lågt räknat tre miljoner kronor. Kulturen är inte statligt som Historiska museet och Skissernas museum, men Margareta Alin vill inte hamna mitt emellan två gratismuseer och vara tvungen att ta entréavgift.