28 nya hus på gång i Vibble

Det kan komma att byggas ett helt nytt bostadsområde med 28 hus i Vibble.

Kommunen har upprättat ett förslag till exploateringavtal med
Kneippbyn AB, om att en fastighet vid Högklintsvägen ska planläggas för 28 småhustomter.

Enligt avtalet ska exploatören, Kneippbyn alltså, bland annat bygga en gata inom området och ställa iordning grönområden, lekplatser och gästparkering.

Kommunen åtar sig att bygga ut vatten- och avloppsledningar inom fem månader från att detaljplanen vunnit laga kraft och Kneippbyn betalat fem anläggningsavgifter till kommunen.

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelsen och att byggnadsnämnden antar detaljplanen för området.