Skellefteå kommun negativ till vattenskotrar

Skellefteå kommun vill inte se vattenskotrar överhuvudtaget. Inget ytterligare område föreslås. Dessutom vill man förbjuda trafik i farleden till Bjuröklubb.

Vattenskotrarnas framfart har lett till diskussion i kommunerna. Det är endast tillåtet i allmänna farleder, ute på djupt vatten, men sen är det upp till varje kommun att besluta om ytterligare platser.

Skellefteå kommun vill inte se vattenskotrar överhuvudtaget. Inget ytterligare område föreslås som lämpligt för vattenskotertrafik. Dessutom vill man förbjuda trafik i farleden till Bjuröklubb med hänvisning till områdets höga naturvärden.

Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. Beslutet gör det svårt för den som vill köra vattenskoter eftersom det är förbjudet att köra från hamnen till farlederna.

Det är länsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.