Hotade växter och djur får egen titel

Länsstyrelsen kommer de närmaste åren att uppmärksamma ett antal hotade arter i länet. Satsningen går under namnet Årets art och ska omfatta växter och djur som har minskat kraftigt i antal de senaste åren. Under 2005 är årets arter backsippa, gröngöling och sex arter av bastardsvärmare.