Fler barn fostras i familjehem

Antalet barn och ungdomar som placeras i familjehem har ökat de senaste åren i Halland. Under förra året så placerades ungefär 280 barn i familjehem i länet och det är nästan 50 fler än året innan.
Samtidigt är behovet av familjehem fortfarande stort i hela Halland. I flera kommuner står barn i kö och väntar på att få ett familjehem, i Halmstad exempelvis väntar tio barn på att få ett familjehem.