Resorna ska källsorteras

Nu ska Gävleborgarna inte bara källsortera soporna. Vi ska även källsortera våra resor. Det är i alla fall meningen med satsningen X-MaTs.

X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg, är ett samarbete mellan Banverket, Landstinget, Länsstyrelsen och Vägverket.

Projektet håller på i tre år och ska aktivt arbeta med att ändra vårt resebeteende inom både den offentliga och privata sektorn.

Tanken är att den här satsningen ska leda till minskade utsläpp som i sin tur leder till förbättrad hälsa och minskade kostnader.