"Konflikt i det borgerliga blocket i Ulricehamn"

Beslutet att inte ge vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet visar på en öppen konflikt i det borgerliga blocket, det säger idag Göran Isaksson, socialdemokratisk andra vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det är naturligtvis kritiken från revisorerna som är den direkta orsaken till att nämnden inte beviljatdes ansvarsfrihet, men Göran Isaksson anser att moderaterna hade andra motiv för att aliera sig med socialdemokraterna.

-De ville sätta åt centerpartiet, det är för mig helt uppenbart och oroande, säger han.

Moderaternas mål var att få bort den centerpartistiska ordförande i vård och -omsorgsnämnden menar Göran Isaksson. Med tanke på att det snart är valrörelsen så undrar han vad som kommer att hända inom kommunpolitiken, den öppna striden mellan moderater och centerpartister oroar Göran Isaksson.

Göran Isaksson är en av dom politiker som idag lämnar in sin begäran om entledigande, dvs sin avskedsansökan.
-Personligen var det väl en ganska obehaglig upplevelse på många sätt. Vi blev ju alltså i fullmäktige fråntagna förtroendet för vår politiska gärning i vård- och omsorgsnämnden, säger han.