Lördag 29 november 2014

Ett av världens mest hotade groddjur

6:09 min

Många av våra amfibier - groddjur - är starkt hotade runt om i världen. De senaste decennierna har flera arter minskat eller rentav försvunnit helt.
Men i ett unikt internationellt projekt, där Sverige deltar genom Nordens Ark, försöker man nu rädda en av dom här arterna: lemurlövgrodan, som finns i ett litet fåtal i Costa Rica.
Lasse Willén har träffat projektets ledare, britten Andrew Gray.