Skolskjutsregler får kritik

Nu höjs kritiska röster mot Sandvikens skolskjutsregler, från vänsterpartisterna Karin Nilsson och Ida Gabrielsson.

I en fullmäktigemotion kräver de att reglementet görs om, sedan kommunen nekat barn med växelvis boende skolskjuts hos båda föräldrarna.

Karin Nilsson tycker det är fel att barn ska behöva välja förälder i en situation där man växelvis bor hos båda föräldrarna.

Mattias Andersson på tillväxtkontoret i Sandviken säger dock att man inte kommer att göra någon förändring av reglementet då man avvaktar den nya skollagstiftningen.