Stort skogsforskningsprojket till Uppsala

Skogforsk som har huvudkontor i Uppsala har efter hård konkurrens lyckats få rollen som koordinator för ett av EU:s hittills största forskningsprojekt inom skogs- och skogsindustrisektorn. Projektet löper under fyra år och handlar om hållbar utveckling inom EU och har en budget på motsvarande 170 miljoner kronor.