Språket den 26 april Om arameiskan och om svenskt, finskt och finländskt i Finland.

Jesus modersmål var troligen arameiska, ett språk som fortfarande talas i av liten grupp i Mellanöstern.
Vi reder ut skillnaden mellan några definitioner i finlandssvenskan med hjälp av Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors och professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.