Påkörd på jobbet som montör

Bilister gör livet farligt för de som arbetar utmed gator och vägar. Det är inte heller enbart längs de stora vägarna som vägarbetare riskerar att råka illa ut. Även inne i centrum och i villaområden kör många bilister hänsynslöst.

VVS-montören Ola Engborg blev påkörd av en bilist när han höll på att svetsa fjärrvärmerör och han är uppgiven.

- Det hjälper inte att vi följer de regler som finns och bär klädsel med starkt lysande gul färg, många bilister struntar i att vi är där och kör vårdslöst, säger han.

Runt om i länet pågår dagligen olika typer av vägarbeten och många som arbetar längs gatorna och vägarna känner oro så gott som varje dag på jobbet.