Barn med malaria drabbas i ebolaländer

1:47 min

Ebolaspridningen har minskat kraftigt i Liberia men den vanliga hälsosjukvården är fortfarande lamslagen. Det är framför allt är två patientgrupper som lider när sjukvården slutat att fungera.

Anders Björkman, professor vid Karolinska institutet, är nyss hemkommen från en resa till Liberia, där han har deltagit i den svenska insatsen för att bekämpa ebola.

Han är expert inom global infektionskontroll, och även om det är de eboladrabbade som har varit hans fokus under de senaste veckorna har han sett att barn med malaria och kvinnor som ska föda lider särskilt mycket när den allmänna sjukvården inte fungerar.

– Barn med malaria och kvinnor som inte kan få en säker förlossning det är de två patientgrupper som drabbas extra hårt.

En förklaring är att sjukvårdspersonal helt enkelt vägrar gå till jobbet för att utföra sjukvårdsarbete där de kommer i kontakt med blod, som är en vanlig smittväg när det gäller ebola.

Vid en förlossning blir det av förklarliga skäl mycket blod. Och för att diagnostisera malaria krävs numera blodprov för att förhindra att läkemedel ges ut i onödan.

Men nu råder extraordinära förhållanden, menar Anders Björkman. För att få sjukvårdspersonalen att gå tillbaka till sina arbeten så måste de ges möjlighet att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

Alltså är det nödvändigt att barnmorskor får använda full skyddsutrustning mot ebola. Och personal som behandlar malaria ska inte behöva ta blodprov för att först konstatera diagnos.

Misstänkta malariafall bör i stället direkt få full behandling med läkemedel och antibiotika trots att det inte finns en diagnos, menar Björkman.

Malariadödligheten verkar av allt att döma ha skjutit i höjden i Liberia, men det finns inga siffror som visar hur många som har drabbats.

Barn är extra utsatta eftersom de inte har byggt upp en immunitet mot sjukdomen.

– Vi har ett forskningsprojekt i Zanzibar som visar att om malariakontroll genomförs ordentligt så sänker man den totala barnadödligheten till hälften.

2012 skedde 90 procent av alla dödsfall i malaria på den afrikanska kontinenten, där majoriteten av dödsfallen var barn under fem år.