Jönköpings län

Nu får patienterna mer att säga till om

1:54 min

De senaste åren har patienterna fått allt mer att säga till om - och efter årsskiftet tas ett steg till.

Den 1 januari börjar en ny patientlag att gälla - och förändringen blir stor.
– Det är en ganska genomgripande förändring, framförallt i två avseenden, säger Johan Darelid, som är överläkare på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Den ena stora förändringen är hur vårdpersonalen informerar patienterna. Det blir en plikt att informera om en rad saker, som hälsotillstånd, väsentliga risker för komplikationer, möjligheten till en ny medicinsk bedömning och möjligheten till vård i ett annat land. Dessutom ska vårdpersonalen försäkra sig om att patienten förstår informationen.

Den andra stora förändringen är möjligheten att välja hudläkare, neurolog eller annan specialistläkare över hela landet, så länge det rör sig om öppen vård, alltså att man inte är inlagd på sjukhus.

Johan Darelid är med i en projektgrupp som förbereder för när den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari i Landstinget i Jönköpings län.
– Personalen får kunskap om lagen genom arbetsplatsträffar och studiecirklar och medborgarna kommer få information genom kampanjer bland annat.

Vad händer om inte lagen följs?
– Det är ingen lag man går till domstol med utan en lag som ska stärka patientens rättigheter.

Men om jag känner att jag inte förstod informationen och inte fick välja utförare?
– Då finns det väldigt många nivåer man kan klaga till, patientnämnden har fått en starkare ställning, det finns ett avsnitt om det här i lagen. 

Jag tror det är bra, för folk är så upplysta i dag, så jag tror man vet lite mer själv.

Förr var det doktorn som bestämde och patienten som lydde, men det här har ändrat sig genom bland annat vårdgaranti och vårdval. Nu tas alltså ett steg till i och med den nya patientlagen.

Men det lär föra med sig en del också, som mer administration mellan landstingen, en diskussion om pengar om patienter vänder sig till speciella ställen med dyr och kvalificerad vård och så kan det ta tid att informera och samråda med patienten. Men just det sistnämnda ser inte Johan Darelid som något problem.

– Ett förtroende i en relation är alltid mer effektiv än misstroende, så jag tror på sikt att detta är bättre. Men när det gäller utförare i andra landsting, det är ju en administrativ funktion och där  tror jag man måste skapa en central enhet som stöttar både medborgare och personal så man kan vända sig dit och få veta regler och kötid och så.

Hur mycket arbete är det med det här?
– Det blir arbete och det ska hålla på länge, en sådan här lag  ska göras känd och ska bli efterlevd och vi eftersträvar till exempel att säkerställa en värdeskapande vardagskommunikation i  varje liten vårdåtgärd, vi har ju patienter som ligger inne, ska sängen vara höjd, när får jag hjälp till toaletten och hur ska jag göra medicinen och när får jag svar på mina prover - det här omfattas också av patientlagen och vårdpersonalen måste värdera sitt sätt att arbeta nu mot bakgrund av den här lagen.

Patienten får en starkare ställning - är det bara bra? Kommer lagen att följas? Kommentera!