Gön rehabilitering vid landstinget

Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om så kallad grön rehabilitering. Det handlar om att frituftsliv och rörelse är bra för hälsan. Än så länge handlar det bara om en förstudie där man ska redovisa hur forskningen ser ut på området och hur gröna terapier och behandlingsmetoder kan utvecklas inom Uppsala läns landsting.