Läkare anmäls - trodde hjärnblödning var muskelsträckning

En läkare på medicinkliniken på Ljungby lasarett som missade att en kvinna drabbats av hjärnblödning anmäls nu till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan.

Kvinnan, som var i 60-årsåldern, sökte vård för svår huvudvärk, men trots att det fanns tecken på att hon kunde ha drabbats av en hjärnblödning så skickade läkaren hem henne med diagnosen muskelsträckning. Några dagar senare avlider kvinnan.

Socialstyrelsen skriver i sin anmälan till Hsan att felet varken är ringa eller ursäktligt och att läkaren bör få en disciplinär påföljd.

Socialstyrelsen är också kritisk mot att det på medicinkliniken saknas ordentliga rutiner för att utreda och ta hand om patienter som söker för huvudvärk.