Kommuner och landsting förlorar på nytt sjuklönesystem

Det nya sjuklönesystemet, som infördes vid årsskiftet, slår hårt mot kommuner och landsting. Det är tydligt efter att försäkringskassan nyligen skickat ut de första räkningarna på ersättningen för långtidssjuskrivna.

Örebro kommun räknar med att det nya sjuklönesystemet kommer att kosta ungefär tre och en halv miljoner kronor mer än förra året. Därför ska nu ska rutinerna kring sjukskrivningarna skärpas, säger Carola Lilja som är personalansvarig på Örebro kommun.
Tidigare betalade arbetsgivaren sjuklön i tre veckor, därefter tog försäkringskassan över och betalade sjukpenning, men sedan årsskiftet ska arbetsgivaren betala sjuklön i två veckor och därtill 15% av sjukpenningen. I gengäld har arbetsgivaravgiften sänkts vilket gör att en del företag kan tjäna på reformen.
Men för kommuner och landsting ser det tvärtom ut att bli kostsamt och det kommer inte som en överraskning säger Elisabeth Hultengren som är chef för försäkringskassans kundtjänst för arbetsgivare.