Tåg läckte olja i Gnesta

En trasig slang var orsaken till att 500 liter transformatorolja läckte ut från ett pendeltåg under hela sträckan från Södertälje till Gnesta i onsdags kväll.
Räddningstjänsten har lagt ut saneringsmedel längs med sträckan för att försöka fånga upp oljan. Turligt nog så har ingen olja läckt ut i Frösjön vid pendeltågsstationen. Miljöförvaltningen i Gnesta ska nu ta ställning till om Citypendeln ska anmälas för miljöbrott, eftersom lokföraren inte stannade tåget när han märkte att oljan läckte ut.