Söta mellanmål i förskolorna

Över hälften av förskolorna i en nyligen avslutad undersökning serverar sötade mellanmål upp till tre gånger i veckan.

Det visar den kart-läggning av mellanmål på 700 förskolor som Sveriges Tand-läkarförbund genomfört under februari och mars.

Roland Svensson, ordförande i Sveriges Tadläkar- förbund är kritiskt till att det fortfarande finns för-skolor som serverar sötade mellanmål varje dag, trots den intensiva debatten om sockrets skadeverkningar.

Det som serveras är bla söta krämer, soppor, fil och Yoghurt.