Ny anläggning ger universitetet egen värme och kyla

2:56 min

Karlstads universitet är det första i Europa med att bli helt självförsörjande när det kommer till värme och kyla till alla sina byggnader. Nu har nämligen den nya geoenergianläggningen invigts som utnyttjar den närliggande berggrunden för att skapa egen värme.

– Många villägare känner till bergvärmepumpar. Här är en stor bergvärmeanläggning, plus att vi även plockar ut kylan ur anläggningen. Vi tar ut mer och mer värme ju kallare det blir där nere och sen när kylbehovet dyker upp i maj, juni, augusti så kan vi plocka ut kylan från berget utan att köra den genom kylmaskinen och det ser vi som en stor fördel och en av anledningarna till att vi satsar på den här tekniken, säger Per Löveryd, energistrateg på hyresvärden Akademiska Hus.

Det här har blivit möjligt genom att borra några hundra hål på 240 meters djup i närheten av universitetsområdet. Nu täcks behovet av värme och kyla för hela universitetet, som är 100 000 kvm stort, av den nya anläggningen. 

Just storleken på universitetetsområdet är en av anledningarna till varför man valde att göra satsningen just där.

– Det passar här i Karlstad eftersom vi har en så samlad lokalstruktur. Det blir kostnadsmässigt bättre och mer hållbart, säger regiondirektör Birgitta Hohlfält van Dalen.