Förstörda DNA-prover försvårar

Det rättsgenetiska laboratoriet i Linköping har problem med DNA-poverna från Tsunamikatastrofen i Asien.

På det rättsgenetiska laboratoriet i Linköping var svårigheterna väntade med arbetet att analysera DNA-proverna från Thailand efter tsunamikatastrofen i Asien.

Proverna kom till Linköping i början av april och hittills har bara tre analyser blivit helt klara. Och förseningen är en av anledningarna till att arbetet är besvärligt