Ännu en reaktion

Ett uttalande skickat till Kalibers mailkorg efter programmet:

Stoppa provborrningar efter uran

Förbundet Sveriges Småbrukare reagerar med bestörtning över att den statliga myndigheten Bergsstaten kan tänka sig uranbrytning i Sverige.

Myndighetens kortsiktiga agerande, att ge det kanadensiska företaget Continental Precious Minerals tillstånd att provborra vittnar om en total brist på insikt om uranbrytningens enorma, väl dokumenterade, skadeverkningar på allt levande. Dessvärre misstänker vi att beslutet är förankrat i regeringen Persson. Uranbrytning är en styggelse var den än förekommer och bör med det snaraste upphöra.

Kärnkraften ska enligt folkomröstningen avvecklas, inte utvecklas. Att i det läget öppna för livshotande gruvbrytning av uran i de svenska fjällen är en ren förolämpning mot alla som arbetar för en bättre livsmiljö.

Förbundet Sveriges Småbrukare manar nu alla miljövänner och kärnkraftsmotståndare till ett kraftfullt och beslutsamt agerande mot Bergsstatens, oöverlagda och utmanande beslut.

Småbrukarna har god erfarenhet från kampen i Nordbohuslän, Rädda Kynnefjäll, vars vackra fjäll, efter 20 års vakthållning, nu är avskrivet som slutförvaring av atomsopor.