Miljö

Storsjön kan drabbas av mer miljögifter

Halterna av miljögifter kan komma att öka i Storsjön om inte bruket och tillförseln av miljögifter minskar, visar en rapport från länsstyrelsen.

Efter att ha gjort en screening av miljögifterna i Storsjön skriver länsstyrelsen i en rapport att miljögifterna i sjön riskerar att öka.

Gifterna kommer både från långväga lufttransporter och från lokala källor som bland annat avloppsreningsverk och industrier.

I dagsläget utgör dock halterna av de nio testade ämnena inte några risker, står det i rapporten.