SR Minnen: Unga och arbetslösa

6:27 min

1983 fanns det 30 000 arbetslösa 18-19 åringar i Sverige. Den nya socialdemokratiska regeringen ville åtgärda detta med så kallade "ungdomslag", där tanken var att de unga skulle arbeta 4 timmar om dagen i kommunal verksamhet. Förslaget ogillades av många av de berörda ungdomarna.

Även i riksdagsvalet 1994 var ungdomsarbetslösheten en stor fråga. Många frågade sig för hur ungdomarna skulle ta sig in på arbetsmarknaden. Men arbetslösa 23-åriga Jesper var inte alls orolig. Det han läste på debattsidorna om ungdomsarbetslöshet kändes "realistiskt och fantasilöst" - alltså ingenting som Jesper kunde identifiera sig med. Han var mer intresserad av att tänka, läsa och utvecklas som människa.