Landstinget tillbakavisar kritiken

Landstinget tillbakavisar kritiken om att de planerade minilaboratorierna på länets tre sjukhus skulle innebära ökade risker för patientsäkerheten.

Biomedicinska analytiker vid företaget Capiodiagnostik, som sköter provsvar och analyser åt landstinget, är oroliga för att patientsäkerheten äventyras när Landstinget inför minilabb på de tre sjukhusen i länet. Landstinget vill utbilda undersköterskor, som ska utföra en del av det som de biomedicinska analytikerna gör på de labb som finns idag. Analytikerna menar att provsvar och behandling på det här sättet riskerar att bli felaktiga eftersom undersköterskornas utbildning inte är tillräcklig för dom prov som ska tas.

Landstinget vill bland annat förenkla och påskynda provsvaren till patienterna. Men inte av ekonomiska skäl.

Att det skulle innebära en fara för patienterna håller inte Landstingsdirektör Lars Andåker med om.